Икономически университет – Варна

Обучение с работодатели и бизнес партньори

На тържествена  церемония в сградата на  Енеро про Варна ЕАД  на 15.10.2021 г. бяха връчени  сертификати за обучение  на 167 служители .

По силата на сключени договори между ЕНЕРГО –ПРО Продажби АД ,Енергоразпределение Север АД ,ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД и  Център за професионално обучение към Икономически Университет Варна бяха проведени  краткосрочни  обучения по следните теми :

MS Office Excel ;

Visual Basic for BMS Office Excel;

MS Power point;

MS Office Access;

Краткосрочните обучения бяха проведени от високо квалифициран лекторски състав:

Гл.ас.д-р Михаил Радев Миланов;

Гл.ас.д-р Миглена Величкова Стоянова;

Гл.ас.д-р Стойчо Василев Стоев;

Гл.ас.д-р Янка Георгиева Александрова.

Екипът на Центъра за професионално обучение към Икономически университет Варна  благодари за доверието и ползотворното сътрудничество на дружествата към ЕНЕРГО ПРО ВАРНА ЕАД.