Икономически университет – Варна

Професионално обучение

Съгласно изискванията на ЗПОО завършилите специализанти получават „Свидетелство за професионална квалификация“. Завършилите професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение. Обща информация за специалностите и професиите, акредитирани от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) и утвърдените такси може да се види тук.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ