Икономически университет – Варна

Вътрешни одити на ЦКО

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 24-27 октомври 2022 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 25-26 октомври 2021 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 3-4 декември 2020 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 4-5 юни 2020 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 28-29 ноември 2019 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 8-9 май 2019 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 29-30 ноември 2018 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 4-5 юни 2018 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 23-24 ноември 2017 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 22-23 юни 2017 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 1-2 декември 2016 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 29-30 юни 2016 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 19-20 ноември 2015 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 15 юни 2015 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 26 ноември 2014 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 20 юни 2014 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 25-26 ноември 2013 г.

Резюме от доклад от вътрешен одит, проведен на 16 юли 2012 г.