Икономически университет – Варна

Алумни/реализация

Настоящи преподаватели, докторанти и служители в ИУ-Варна                                          

 • Доц. д-р Денка Златева - преподавател в катедра "Стокознание", дeкан на Стопански факултет
 • Доц. д-р Теменуга Стойкова - преподавател в катедра "Стокознание"
 • Доц. д-р Събка Пашова - ръководител катедра "Стокознание" в периода 2015 - 2023 г., ръководител на "Център за качество на стоките и потребителска защита"
 • Проф. д-р Бистра Василева -  преподавател в катедра "Маркетинг", Заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите
 • Доц. д-р Антоанета Стоянова - ръководител катедра "Стокознание", управител на фирма "Деметра Консулт"
 • Гл. ас. д-р Радослав Радев - преподавател в катедра "Стокознание"
 • Гл. ас. д-р Величка Маринова - преподавател в катедра "Стокознание"
 • Гл. ас. д-р Дана Стефанова -  преподавател в катедра "Стокознание"
 • Докт. Милена Пенева - експерт в Център за качество на обучението, ИУ-Варна

В УНСС - София                                                                                                                    

 • Проф. д-р Христо Кожухаров - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата",
  зам. ректор по научноизследователската работа, ръководител катедра "Стокознание" при УНСС-София от 1994-2003 год.

Във  ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна                                                                                      

 • Доц. д-р Мариета Стефанова - катедра "Мениджмънт и логистика"
 • Ас. Стоян Тодоров Мечев - катедра "Информационни технологии“

В структурата на Агенция "Митници"                                                                              

 • Иван Шопов - началник на Митница Варна през периода 1967 - 1980 г.
 • Георги Томов - началник на Митница Варна през периода 1987 - 1991 г.
 • Румен Крайчев - началник на Митница Варна през периода 1991 - 1997 г.
 • Румен Кирчев - началник на Митница Варна през периода 1997 - 2001 г.
 • Георги Мантарков (доктор по икономика) - главен експерт, началник отдел, директор на дирекция "Национален учебен център" в Агенция "Митници", София
 • Костадин Бинев – главен митнически инспектор, Агенция „Митници“, Митница Пловдив, Митническо бюро-Стара Загора
 • Николай Шантов - експерт в агенция "Митници", Митница Столична
 • Руска Андонова - началник сектор "Човешки ресурси", Митница Варна
 • Ирена Ставрева - държавен митнически инспектор, отдел "Митническа дейност", Митница Варна, 
 • Росина Русева - експерт в митнически пункт Варна-запад, Митница Варна
 • Соня Трифонова - началник oтдел "Митническа дейност", Митница Варна
 • Тихомир Трифонов - началник сектор "Проверки и ревизии", Митница Варна
 • Валентин Левов - началник на митнически пункт Балчик
 • Пламен Петров - главен митнически инспектор, митнически пункт летище Варна
 • Владимир Яначков - старши митнически инспектор, митнически пункт Варна-Запад
 • Николай Николов - старши митнически инспектор, митнически пункт Варна-запад
 • Силвана Янчева - старши митнически инспектор, отдел "Митническо разузнаване и разследване", Митница Варна
 • Венцислава Цачева - старши митнически инспектор, отдел "Митническа дейност", Митница Варна
 • Емилия Кехайова - старши митнически инспектор, митническо бюро Шумен
 • Михаил Минков - митнически инспектор, митнически пункт Нефтопристище, Бургас
 • Росица Ковачева - митнически агент // Терминален Оператор ЕООД - гр. Варна
 • Божидар Бахов - митнически инспектор, отдел "Митническо разузнаване и разследване", Митница Варна

В други структури на държавната администрация                                                                     

 • Недялко Славов - областен управител на Смолян

В други фирми и организации

 • Димитър Парушев - директор на Химимпорт - Варна през периода 1955-1959 г.
 • Здравко Спасов - главен директор на ТК „Балкантурист“ през периода 1983-1990 г.
 • Албена Любомирова - eксперт управление на собствеността, Варна Лоджистикс ЕАД
 • Николай Колев - търговски и маркетингов директор АД „Победа”, Бургас
 • ​Владимир Траянов - производствен директор, Black Sea Pack, Провадия
 • Стела Иванова - специалист логистика"БУЛМАР ТРЕЙД ЕООД", Варна
 • Митко Иванов - маркетинг и продажби KAI GROUP
 • Ангел Владов - управител изпитвателна лаборатория  „БУЛ - ЛАБ” ООД  - Варнa
 • Йовка Йорданова - управител, ЕТ "ГЕЯ 99" Варна, лабораторни и индустриални продукти
 • Галина Узунова - координатор ISO "Булярд корабостроителна индустрия" АД, Варна
 • Георги Димитров - управител на фирма "Ноу Хау" ЕООД
 • Деница Динева - стажант "Обслужване на клиенти", "Нестле България АД", София
 • Анна Господинова-Москова - Мениджър клиенти телефонни продажби, METRO, Cash&Carry Bulgaria EOOD, Варна
 • Десислава Кръстева - управител и собственик, "КАЛИДО" ООД гр. Варна, сфера на дейност: Електронна търговия
 • Милена Ангелова - лабораторен специалист, "АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ EООД"
 • Кристиана Чакърова - мениджър "Корпоративни комуникации" в Кока-Кола ХБК - България.
 • Румяна Маринова - регионален мениджър в Борика - Банксервиз
 • Ивайло Смолецов - старши стоков инспектор в Baltic Control Bulgaria Ltd.
 • Славейка Иванова - директор на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив
 • Кристиана Вичева - мениджър продажби ТИМ ЕАД Варна, вътрешен одитор по ISO 9001:2015
 • Владимир Вичев - ръководител сектор "Складове и логистика", NBS MARITIME Ltd., Варна
 • Юлия Хвърчилкова - агенция за недвижими имоти "ДЖЕЙ ХОУМ" ЕООД - управител, член на управителния съвет на регионална структура Варна на Национално сдружение недвижими имоти с мандат 2016-2018
 • Антоанета Желязкова - лаборант, Мелница Варна
 • Нели Гайдарова - мениджър КОТЕКНА, БЪЛГАРИЯ ООД

​В други фирми и организации в чужбина                                                                                    

 • Христина Николова - Postgraduate Researcher in NERC CDT Oil & Gas School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University Edinburgh, United Kingdom
 • Асен Иванов - мениджър, Orange Bisines Services, Czech Republic
 • Стоян Желязков - заместник главен готвач, Rondane Høyfjellshotell, Отта, Норвегия