Икономически университет – Варна

Тестов център

В Тестовия център на Икономически университет - Варна се провеждат следните видове изпити:

  • Кандидатстудентски;
  • Сертификационни;
  • Държавни;
  • Семестриални – изпити от редовна, поправителна и ликвидационна сесия;
  • Текущ контрол - контролни тестове.

Изпитите се провеждат в учебни дни - от понеделник до петък по вътрешно регламентиран график. Изключение правят приемните и сертификационни изпити и семестриалните изпити със задочни студенти или такива от дистанционна форма на обучение, които могат да се провеждат в съботни дни.

Графикът за провеждане на кандидатстудентски и сертификационни изпити се обявява в системата за онлайн регистрация.

Тестовият център на ИУ – Варна разполага с три специализирани зали с общо 110 работни места, предназначени за полагане на изпити под формата на електронни тестове. Залите се ползват единствено за провеждане на електронни тестове.

По време на извънредната обстановка, изпитите в система "Тестов център" и оценяването на студентите се извършва онлайн, според указанията за електронно оценяване и изпитване

Местоположение и контакти:
ЦИПНИКТ, Етаж 0

 Кабинет: 62

 Тел. 052 830 816

Мобилен тел. 0887 671 601

 Email: testcenter@ue-varna.bg

Румяна Дилова

Румяна Дилова

Румяна Дилова

Офис асистент

60

0882164816

0887671601

r.dilova@ue-varna.bg