Икономически университет – Варна

Научни и студентски прояви

Катедрата организира конференции, публични лекции с участието на представители на бизнеса и български и чуждестранни университети.

Нашите студенти имат възможност да участват в различни прояви, като преглед на студентската научна дейност, олимпиада по програмиране и др.

Научен семинар

Катедра „Информатика“ организира научен семинар на тема „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“. Семинарът се провежда в рамките на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).

Дата на провеждане: 31 март 2023 г.

Място на провеждане: Икономически университет - Варна (зала 320) и онлайн


Конференции

Катедра "Информатика" организира международна научна конференция на тема “Information and Communication Technologies in Business and Education” по случай 50-годишнината от основаването си.

Дата на провеждане: 18 октомври 2019 г.

Място на провеждане: Икономически университет - Варна

Уеб сайт на конференцията: http://informatics.ue-varna.bg/conference/

Разработка на информационни системи с национално и международно значение

Лектори: Представители на компанията ТехноЛогика

Дата и място на провеждане: 18.04.2024 г. от 13:30 ч. в зала 323 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/item/2751


Introduction to z/OS - the Mainframe Operating System

Лектори: Представители на компанията KBC Global Services

Дата и място на провеждане: 17.04.2024 г. от 13:30 ч. в зала 323 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/item/2670


Стажантска програма на ТехноЛогика

Лектори: Представители на компанията ТехноЛогика

Дата и място на провеждане: 16.04.2024 г. от 10:00 ч. в зала 1 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/tehnologika-predstavya-stazhantski-programi/2733


Какво е Data science и защо в Kaufland?

Лектори: Десислава Иванова и Деница Панова от Kaufland

Дата и място на провеждане: 15.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала 128 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/kakvo-e-data-science-i-zashto-v-kaufland-publichna-lektsia-s-predstaviteli-na-kaufland-balgaria/2747


SEO от практиката, реални казуси от Optimystica

Лектори: Момчил Милев от Optimystica

Дата и място на провеждане: 2.04.2024 г. от 13:30 ч. в зала 128 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/publichna-lektsia-diskusia-seo-ot-praktikata-realni-kazusi-ot-optimystica/2679


Как да кандидатствам за работа в ИТ сферата

Лектори: Виктория Куртева и Стефан Стефанов от Sprintax

Дата и място на провеждане: 19.03.2024 г. от 13:30 ч. в зала 320 г на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://www.ue-varna.bg/bg/news/kak-da-kandidatstvam-za-rabota-v-it-sferata-sreshta-sas-sprintax/2661


Как да намерим призванието си

Лектор: Янислав Русев - основател на English Motivator

Дата и място на провеждане: 8.03.2024 г. от 11:15 ч. в зала 127 г на ИУ – Варна

Новина за събитието:  https://ue-varna.bg/bg/news/item/2646


Start It: Първи стъпки в създаването на стартъп

Лектор: Радостина Горошевич от KBC Global Services

Дата и място на провеждане: 12.12.2023 г. от 15:15 ч. в зала 128 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/item/2506


Next Level Agile at KBC

Лектори: Захари Барбов и Борислав Василев от KBC Global Services

Дата и място на провеждане: 24.10.2023 г. от 15:15 ч. в зала 301 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/item/2445


Микроуслуги и микро фронтенд технологии

Лектор: Боян Русев от фирма Yara България

Дата и място на провеждане: 26.10.2023 г. от 13:30 ч. в зала 320 на ИУ – Варна

Новина за събитието: https://ue-varna.bg/bg/news/item/2446


Human-Computer Interaction (HCI)

Лектор: Dr. Rami Malkawi - гост по програма Еразъм от Yarmouk University - Jordan

Дата и място на провеждане: 9.04.2019 г., 16:15 ч., зала 127-Г


Групиране на данни в SQL

Лектор: представител на фирма "Адастра"

Дата и място на провеждане: 25.03.2019 г., 10:15 часа, зала 222


Какво е това FinTech? Платежни институции vs. Банки, Иновации и Маркетинг vs. Регулатори

Лектори: Явор Петров - изпълнителен директор на фирма iCard; Николай Стойков и Габриела Анастасова - iCard

Дата и място на провеждане: 10.12.2018 г., 13:30 ч., зала 446

Анонс на лекцията:  Публичната лекция е организирана за студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“, свързана с дисциплината „Електронен бизнес“. Като представители на най-голямата финансово-технологична компания в България лекторите запознаха студентите с някои от последните иновации в областта на разплащателните инструменти, които фирма iCard разработва за потребителите, тясно свързани с новите информационни и комуникационни технологии. Бяха разгледани възможностите на дигиталните портфейли, pear-to-pear плащанията, плащанията в реално време, въпросите за сигурността и др. Засегнати бяха също въпроси, касаещи позициите на FinTech компаниите, техните предимства и взаимодействието им, респективно конкуренцията им с банковите институции, ролята на регулаторите в тяхната дейност.


Защита на ИТ инфраструктурата

Лектор: Тодор Кунев - Chief Information Security Officer, фирма iCard

Дата и място на провеждане: 05.12.2018 г., 10:15 ч., зала 320

Анонс на лекцията: Темата на лекцията е в рамките на дисциплината "Киберсигурност", която се води пред студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“. Тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, водени от катедра „Информатика“ – „Информатика“, „Бизнес информационни системи“, „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“. Студентите се запознаха с най-актуалните направления, в които всяка фирма следва да защити своята инфраструктура от широкия кръг опасности и атаки, които потенциално могат да бъдат насочени към различни инфраструктурни компоненти.

Национална университетска олимпиада - секция "Информатика"

Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища. В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас. Организирано е в три секции:

  • Програмиране;
  • Microsoft Excel;
  • Уеб дизайн.

Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания“ участниците, класирали се на първите три места, получават награди и сертификати за участие. Заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.

Уеб сайт на събитието: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html


Преглед на студентската научна дейност

На 16 април 2024 г. (вторник) от 10:00 ч. в ИУ – Варна (зала 1) ще се проведе Преглед на студентската научна дейност.

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят под формата на доклади своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др. Участието може да е самостоятелно или в екип до 3-ма човека.

За представянето на разработките е необходимо е да се подготви мултимедийна презентация (и демонстрация за практическите проекти), която се представя в деня на прегледа в рамките на максимум 10 минути. Ако разработката е изцяло теоретична, студентите трябва да се запознаят с изискванията към начините за писане на научен доклад.

За да участвате е необходимо в срок до 13 април 2024 г. да попълните онлайн заявка.

Участникът или екипът, класиран на първо място, ще има възможност да представи своя доклад на организираната в ИУ-Варна Студентска научна конференция. Изнесените на конференцията доклади ще бъдат публикувани.

За участниците, класирани на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.


Университетска олимпиада по програмиране

На 12 април 2024 г. (петък) от 16:00 ч. ще се проведе Университетската олимпиада по програмиране. Могат да участват всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Официални езици на състезанието са: C/C++ и Java. Среди за програмиране: Microsoft Visual Studio и NetBeans. Състезателна система: HackerRank.

За класиралите се на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.

Уеб сайт на събитието: http://informatics.ue-varna.bg/olimpiada/