Икономически университет – Варна

Научни и студентски прояви

Катедрата организира конференции, публични лекции с участието на представители на бизнеса и български и чуждестранни университети.

Нашите студенти имат възможност да участват в различни прояви, като преглед на студентската научна дейност, олимпиада по програмиране и др.

Конференции

Катедра "Информатика" организира международна научна конференция на тема “Information and Communication Technologies in Business and Education” по случай 50-годишнината от основаването си.

Дата на провеждане: 18 октомври 2019 г.

Място на провеждане: Икономически университет - Варна

Уеб сайт на конференцията: http://informatics.ue-varna.bg/conference/

Human-Computer Interaction (HCI)

Лектор: Dr. Rami Malkawi - гост по програма Еразъм от Yarmouk University - Jordan

Дата и място на провеждане: 9.04.2019 г., 16:15 ч., зала 127-Г


Групиране на данни в SQL

Лектор: представител на фирма "Адастра"

Дата и място на провеждане: 25.03.2019 г., 10:15 часа, зала 222


Какво е това FinTech? Платежни институции vs. Банки, Иновации и Маркетинг vs. Регулатори

Лектори: Явор Петров - изпълнителен директор на фирма iCard; Николай Стойков и Габриела Анастасова - iCard

Дата и място на провеждане: 10.12.2018 г., 13:30 ч., зала 446

Анонс на лекцията:  Публичната лекция е организирана за студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“, свързана с дисциплината „Електронен бизнес“. Като представители на най-голямата финансово-технологична компания в България лекторите запознаха студентите с някои от последните иновации в областта на разплащателните инструменти, които фирма iCard разработва за потребителите, тясно свързани с новите информационни и комуникационни технологии. Бяха разгледани възможностите на дигиталните портфейли, pear-to-pear плащанията, плащанията в реално време, въпросите за сигурността и др. Засегнати бяха също въпроси, касаещи позициите на FinTech компаниите, техните предимства и взаимодействието им, респективно конкуренцията им с банковите институции, ролята на регулаторите в тяхната дейност.


Защита на ИТ инфраструктурата

Лектор: Тодор Кунев - Chief Information Security Officer, фирма iCard

Дата и място на провеждане: 05.12.2018 г., 10:15 ч., зала 320

Анонс на лекцията: Темата на лекцията е в рамките на дисциплината "Киберсигурност", която се води пред студентите от магистърската специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“. Тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, водени от катедра „Информатика“ – „Информатика“, „Бизнес информационни системи“, „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“. Студентите се запознаха с най-актуалните направления, в които всяка фирма следва да защити своята инфраструктура от широкия кръг опасности и атаки, които потенциално могат да бъдат насочени към различни инфраструктурни компоненти.

Национална университетска олимпиада - секция "Информатика"

Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища. В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас. Организирано е в три секции:

  • Програмиране;
  • Microsoft Excel;
  • Уеб дизайн.

Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания“ участниците, класирали се на първите три места, получават награди и сертификати за участие. Заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.

Уеб сайт на събитието: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html


Преглед на студентската научна дейност

На 23 април 2020 г. (четвъртък) от 10:15 ч. в ИУ – Варна (зала 310) ще се проведе Преглед на студентската научна дейност. Ако извънредното положение продължи Прегледа на студентската научна дейност, ще се проведе онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят под формата на доклади своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др. Участието може да е самостоятелно или в екип до 3-ма човека

За представянето на разработките е необходимо е да се подготви мултимедийна презентация (и демонстрация за практическите проекти), която се представя в деня на прегледа в рамките на максимум 10 минути. Ако разработката е изцяло теоретична, студентите трябва да се запознаят с изискванията към начините за писане на научен доклад.

За да участвате е необходимо в срок до 20 април 2020 г. да попълните онлайн заявка.

Участникът или екипът, класиран на първо място, ще има възможност да представи своя доклад на организираната в ИУ-Варна Студентска научна конференция. Изнесените на конференцията доклади ще бъдат публикувани.

За участниците, класирани на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.


Университетска олимпиада по програмиране

Могат да участват всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Официални езици на състезанието са: C/C++ и Java. Среди за програмиране: Microsoft Visual Studio 2017 и NetBeans. Състезателна система: HackerRank.

За класиралите се на първите три места, са предвидени грамоти и парични награди.

Уеб сайт на събитието: http://informatics.ue-varna.bg/olimpiada/