Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Бизнес информационни системи
Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
Информатика
ОКС "магистър"
Информационен мениджмънт в бизнеса
Мобилни и уеб технологии
Бизнес информационни системи
Информатика - ДНДО