Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Бизнес информационни системи
Дигитални технологии в бизнеса
Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
Data Science
ОКС "магистър"
Дигитални технологии в бизнеса
Дигитални технологии в бизнеса-СНУ
Информационен мениджмънт в бизнеса
Информатика (с преподаване на английски език)
Мобилни и уеб технологии