Икономически университет – Варна

Участвай и спечели визита в Международната организация на франкофонията в Париж

Дипломатически институт към министъра на външните работи на Р България
съвместно с Международната организация на франкофонията (МОФ) обявяват
 
 Национален конкурс
за есе на тема:

ФРЕНСКИЯT ЕЗИК КАТО РАБОТЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
l’USAGE DU Français COMME LANGUE DE TRAVAIL À L’UNION EUROPÉENNE : ATOUTS ET DEFIS

Условия за участие:

Участници:студенти от български университети и младши служители в държавната администрация на Р България с добро владеене на френски език

Език на есетата: френски

Обем: до 3 /три/ стандартни печатни страници

Краен срок за изпращане на есе:  28 октомври 2012 г.

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт на 05 ноември 2012 г.

Награда: Победителят в конкурса ще посети седалището на Международната организация на франкофонията в Париж.
Петте най-добри есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите им ще получат сертификати за добро представяне.

Есетата изпращайте на адрес: 1040 София, ул.“Алфред Нобел“ №2 или на електронен адрес: bdi@mfa.bg

Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), учебно заведение и изучавана специалност или месторабота.

http://bdi.mfa.government.bg

21 окт 2012Подобни