Икономически университет – Варна

Участие на преподаватели от катедра "Информатика" в дигиталната международна научна конференция "Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography."

На 13.05.2020 г. се проведе дигиталната международна научна конференция "Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography.", организирана от Университета в Шчечин (Полша) и Университет Алборг (Дания). Бяха изнесени доклади на разнообразни теми, като свързаните с "умните" градове, добавена реалност, приложение на невронните мрежи в регионалното развитие, приложение на технологиите за извличане на знания от текст, развитие на Прибалтийския регион и много други. Конференцията беше организирана в два панела - на английски език и на полски език. Модератор на панел "Socio-Economic Aspects of E-Economy" на английски език беше проф. д-р Юлиан Василев. Доц. д-р Снежана Сълова беше един от участниците в панела. Тя представи изследване на тема "Using text mining for evaluating online shops customers". Гл. ас. д-р Радка Начева участва в конференцията с пленарен доклад на тема "Elder Users’ Experience Evaluation Of Bulgarian And Russian E-Government Websites", който е съвместно изследване с доц. д-р Максим Бакаев от Новосибирския държавен технически университет (Русия).

13 май 2020Подобни