Икономически университет – Варна

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

Мулти култи колектив, ВКБООН и Български съвет за бежанци и мигранти обединиха сили с 5 от водещите НПО, за да предложат нещо вълнуващо - едно дълбоко потапяне в работата с чужденци, разбиране на техните нужди и оказване на адекватна подкрепа. Ще научите много и то от най-добрите в сферата на социалната адаптация и интеграция и правната помощ. Стажът предлага и финансова компенсация.

Стажът е подходящ за студенти от всички специалности, вкл. Право, Социални дейности, Социология, Политология, Философия, Филология, Човешки права, Изкуство, Комуникация и други.

Ангажиментът е с гъвкаво работно време и може да се проведе както офлайн в София, така и онлайн в следните организации:

  • Български червен кръст – минимум 2 месеца
  • Каритас София – минимум 3 месеца
  • Съвет на жените бежанки в България – минимум 2 месеца
  • Фондация за достъп до права – ФАР – минимум 2 месеца
  • Център за правна помощ „Глас в България“ – минимум 2 месеца

Повече информация за всички дейности, дати и условия ще намерите на http://multikulti.bg/bg/call-student-internships, както и по време на инфо сесията, която ще се проведе на 25 януари от 17:30 ч.

21 яну 2021Подобни