Икономически университет - Варна

Стипендии на Фондация "Еврика" за студенти

Фондация "ЕВРИКА" за 18-а поредна година ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно вече в единайсет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2.  Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов - ще се присъжда за първа година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия "Акад. Александър Теодоров – Балан" в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация "ЕВРИКА" и стипендията "Акад. Александър Теодоров – Балан" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от Мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020/2021 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията "Акад. Александър Теодоров – Балан" трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация "ЕВРИКА" /1000 София, бул. "Патриарх Евтимий" № 1/ от 01.09.2020 г. до 15.10.2020 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и стипендия "Акад. Александър Теодоров – Балан" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2020/2021 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 4. Есе на тема "Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност" /до 3 страници/.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; (02) 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и информацията в www.evrika.org

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици и Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

 

Регистрационен формуляр и декларация за лични данни за кандидатстващи студенти

28 авг 2020Подобни