Икономически университет – Варна

Стажантска програма - продажба на услуги

Фондация "Атанас Буров" и "Алианц Банк България" АД
обявяват

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИТЕ КАНАЛИ НА "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД

Ние предлагаме тримесечен стаж към управление "Продажби през електронни канали" на банката - 1 юли - 31 септември 2009 г.

В програмата ще бъдат включени 20 студенти, желаещи да осъществят летен стаж в градовете: София - 7 студенти; Варна - 5; Бургас - 4; В. Търново - 2-ма, и Пловдив - 2-ма студенти.

Очакваме кандидатите да имат завършен най-малко трети курс, да се обучават по икономически специалности и да имат добри компютърни умения.

По време на стажа студентите ще бъдат включени в осъществяване на директни продажби на услуги, предоставяни чрез електронните канали на банката - активиране на интернет банкиране и заявки за дебитни и кредитни карти, както и предлагане на клиентите на всички фунционалности на Алианц E-bank за продажба на допълнителни услуги, в т.ч. и застрахователни и осигурителни. На всеки стажант ще бъде предоставен личен наставник от служителите на съответния бизнес център на банката, който ще подпомага дейността му чрез организирането на срещи и посещения при ключови клиенти.

Желаещите да кандидатстват за стажантската програма трябва да изпратят мотивационно писмо и CV по електронна поща на адрес fnburov@bdbank.bg. В писмото е необходимо да се посочи в кой град студентът желае да стажува.
Срок за получаване - 30 май 2009 г.

В периода 1-5 юни 2009 г. с поканени кандидати ще бъде проведено интервю в бизнес центровете на банката в София, Варна, Бургас, В. Търново и Пловдив.

С одобрените студенти през последната седмица на юни 2009 г. ще бъде проведено двудневно обучение. На стажантите от страната се поемат  разходите за нощувка, храна и пътни.

За контакт: 02-930 62 50; е-mail fnburov@bdbank.bg

15 май 2009Подобни