Икономически университет - Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

На основание чл. 115, ал. 2 и 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на университета за уч. 2020/2021 г. се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) и Център за магистърско обучение (каб. 114) е до 03 юли 2020 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията във факултетите и Център за магистърско обучение е от 06 юли до 08 юли 2020 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 15 юли 2020 г. за ОКС "бакалавър", а за ОКС "магистър" до 07.10.2020 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилника на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно заповед РД-10-1194/02.06.2020 г.).
  6. Студентите ОКС "бакалавър", които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език или руски език (Международен бизнес, Международен туризъм) и нямат оценка от ДЗИ ( Мн. добър 5.00) или наличие на сертификат за владеене на английски или руски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2020/2021 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски или руски език, който ще се проведе онлайн в Тестови център от 10:00 ч. на  02.07.2020 г. Студентите, явяващи се на този тест се регистрират на https://ksp.ue-varna.bg/exams/. Таксата за изпитния тест е 50 лв. и се внася в касата на университета (съгласно зап. РД-10-1197/02.06.2020 г.).

24 юни 2020Подобни