Икономически университет – Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ – Варна

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висше образование, заповед № РД-05-1578/14.07.2020 г. на Ректора на ИУ – Варна, чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и подадени заявления, се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2020/2021 г.

Списъци на студенти, преминаващи от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2020/2021 г. може да видите в меню Обучение >> Бакалаври >> Смяна на специалност и форма на обучение

Напомняме, че записването за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година (от 01.09. до 04.09.2020 г.). Публикуването на графиците за записване може да следите в меню Обучение >> Бакалаври >> Графици и срокове

15 юли 2020Подобни