Икономически университет – Варна

Представяне на еко/зелени организации и проекти

Представяне на еко/зелени организации и проекти се проведе на 12.10.2020 г. от 17:30 ч. в Икономически университет - Варна. 

Клуб "ЕкоЛогика" при катедра "Аграрна икономика" покани на среща партньори от "Фондация за биологично земеделие Биоселена", "Зелени мотиви", неправителсвената организация "I am you peace", "Градско земеделие - Варна", "Recyle art academy", "Фондация Гея" и "Чиста Варна". Те разказаха на студенти и граждани на Варна повече относно техните дейности, какво им предстои като събития и защо и как да се включим към техните инициативи.

Какво се случи?

Стартирахме събитието с интересна презентация от “Градско земеделие - Варна”. Те ни разказаха малко повече за градското екологично земеделие насочено към интегрирането на хората в общност. С представянето продължиха “I am you peace”, запознавайки ни с проекта си “Компост Ноу-Хау” и  целите на тяхната организация. След това се включиха и "Recyle art academy" с презентация на темата "Как да опазваме околната среда по интересен и иновативен начин, използвайки отпадъци и превръщайки ги в изкуство". “Зелени мотиви” доразвиха тази идея, показвайки ни как непотребната пластмаса може да се рециклира и превърне в различни нови предмети за бита. "Фондация Гея" пък ни разказа за своите еко-инициативи за подобряване на градската среда, опазване, облагородяване и поддръжане на общите пространства. Последни, но не по важност, от "Фондация за биологично земеделие Биоселена" ни представиха своя проект “Твоята храна”, който се обединява около идеята как да предотвратим хранителните отпадъци и защо е важно да сме разумни купувачи и консуматори. Те ни дадоха безценни съвети свързани със съхранението на храната и използването на остатъците от нея като ресурс за друго хранене или компостиране. "Фондация за биологично земеделие Биоселена" бе и основния ни спонсор за провеждането на събитието. Те осигуриха финансиране за почерпката след събитието.

Срещата бе съпътствана с оживени дискусии от страна на гости, организатори, партньори и участници. Генерирани бяха много нови идеи за бъдещи съвместни проекти между организациите. Разбира се, всички присъстващи научиха нещо повече за екологичния, интегриран и ативен начин на живот.

26 окт 2020Подобни