Икономически университет – Варна

Осъществена мобилност по програма Еразъм+ в Братислава, Словакия

През месец ноември. 2019 г. посетих Частния университет по управление (Vysoká škola manažmentu /VSM/) в Братислава, Словакия. Домакини ми бяха Йонка Ганева, секретар на ректорската канцелария; Ела Чисбова, завеждащ отдел „Международно сътрудничество“; Алена  Врановска, организатор учебна дейност за бакалавърски и магистърски програми.

Проведох редица срещи, в които обменихме взаимно информация и опит относно цялостното администриране на университета, добих ясна представа за структурата на обучение и организацията на предлаганите курсове и програми, водещи до официално признати степени на висшето образование /бакалавърска, магистърска степен и докторантура/, както и администрирането на езиковото обучение във ВУ и обмена на чуждестранни студенти. Запознах се и с проф. Едита Хекелова, ректор на ВУ. Използвах възможността да представя и рекламирам нашия Икономически университет.

Университетът VSM е създаден от Националния съвет на Словашката република на 1 декември 1999 г. като първото частно училище в Словакия, акредитирано от Министерството на образованието на Словашката република за студенти и докторанти по бизнес администрация. В допълнение към акредитираните словашки програми, VSM, съвместно с Университета в Сиатъл, предлагат бакалавърски програми по бизнес администрация (BSBA) и магистър по бизнес администрация (MBA), а неговите дипломи са акредитирани в САЩ от Северозападната комисия за училищата и университетите NWCCU. Училището по мениджмънт /VSM/ и Университетът в Сиатъл имат съвместими бакалавърски и магистърски програми на английски език и студентите могат да се възползват от съвместните или двойни варианти на дипломи Bc./BSBA и Mgr./MBA.

VSM е частна институция с нестопанска цел във висшето образование. Нейната мисия е да промени живота към добро, като предлага висококачествено и подходящо образование, основавайки се на следните принципи:

•           Образованието е процес през целия живот, пряко свързан със стремежите на учащите се;

•           Образованието трябва да е достъпно и да се предлага, доколкото е възможно, за удобство на учащите се;

•           Възможността да се учи трябва да е отворена за всеки, който желае да я постигне.

Илияна Димова

 

12 дек 2019Подобни