Икономически университет – Варна

Национален конкурс за есе за студенти, организиран от Дипломатическия институт

По повод 20-годишнината от членството на България в Съвета на Европа – 7 май 2012 г., Дипломатическият институт организира Национален конкурс за есе за студенти на тема “С КАКВО ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДОПРИНЕСЕ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА?”

Най-добре представилият се участник ще бъде награден с еднократна стипендия в размер на 400 лв. и едномесечен стаж в  Дипломатическия институт.

Награденият участник ще бъде обявен в средата на месец юни 2012 г.

Условия за участие:

Участници: студенти от българските университети
Език на есетата: български
Обем: до 4 стандартни печатни страници

Краен срок за изпращане на есетата: 5 юни 2012 г.

Есетата трябва да бъдат изпратени на електронен адрес: bdi@mfa.government.bg

N.B. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет.

тел: 948 2147; 807 6440

21 май 2012Подобни