Икономически университет – Варна

Лекции на английски език

От 2004 година ИУ – Варна приема студенти на обменни начала по програмите "Еразъм" и CEEPUS, които се обучават на английски език. Дисциплините, по които те се обучават, се водят от преподаватели на ИУ – Варна и традиционно се провеждат в кабинет Н-105.

През учебната 2007/2008 година в ИУ – Варна има студенти от Финландия, Германия, Испания, Унгария, Словения, Полша, Черна Гора, Словакия и Литва.

Всички лекции са отворени за студенти на ИУ – Варна, като пред участващите в тези занятия студенти има 3 опции:

  1. Ако предметът, който посещават фигурира в учебният им план, то той може да бъде признат за взет в последствие.
  2. Ако предметът не фигурира в учебният им план, то той може да бъде вписан в дипломното им приложение.
  3. По желание на студента за успешното взимане на изпита по дадена дисциплина може да бъде издаден сертификат от ИУ – Варна, посочващ че изпитът е издържан на английски език.

Не забравяйте, че това е чудесна възможност да практикувате езика си и да създадете нови приятелства, които биха отворили нови хоризонти пред вас.

28 фев 2008



Подобни