Икономически университет – Варна

Кръгла маса на тема "Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи"

На 01.10.2021 г. от 10 часа в зала 1 на Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка се проведе кръгла маса на тема "Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи". Събитието е организирано съвместно от Научноизследователски институт и катедра „Правни науки“ на Икономически университет – Варна.

На форума присъстваха и поднесоха приветствия доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор по финанси и проектна дейност на ИУ – Варна, доц. д-р Петя Данкова - Директор на НИИ при ИУ – Варна, доц. д-р Андрияна Андреева - Ръководител катедра „Правни науки“.

Пленарен доклад на тема „Защита на данните по подразбиране и на етапа на проектирането в епохата на дигитализация“ представи Венцислав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни.

Във форума се включиха – присъствено и чрез конферентна връзка експерти от Комисия за защита на личните данни, представители от ИДП-БАН, представители на академичната общност на ИУ – Варна и други университети (ВУТП, УНСС, ТУ – Варна, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"), както и представители на юридическата практика (Административен съд – Варна).

Студенти и преподаватели от Икономически университет – Варна проявиха интерес към проблематиката свързана със защита на личните данни и темите на докладчиците, като се включиха с въпроси в дискусиите.

Събитието постави на полето на теоретичната полемика и практическите предизвикателства най-актуалните аспекти по надлежна, ефективна и гарантирана защита данните на лицата в дигиталната среда. Представените доклади от практици и учени с интерес към проблематиката, провокираха интересни и ползотворни дискусии за решаване на различни по характера си и в сферата на проявлението си предизвикателства, свързани със защитата на личните данни в дигиталното общество.

01 окт 2021Подобни