Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендия за обучение по програма MUMMERT

Фондация „Rochus und Beatrice Mummert” насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universität zu Köln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule Köln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Профил на кандидатите за стипендия Mummert:

 • Вие сте от: България, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чешката република и Унгария.
 • Притежавате бакалавърска степен (или сте последна година бакалавър) в една областите: икономически, инженерни, природни науки или туризъм
 • Много добър среден успех (вкл. по математика)
 • Отлични познания по немски и английски език
 • Лидерски потенциал и мениджърски способности
 • Вие сте изявена личност и притежавате ентусиазъм
 • Готовност за общественополезен ангажимент/благотворителност
 • Готовност за завръщане в родината след дипломирането

Какво предлага стипендиантската програма Mummert:

Стипендии
 - Размер на стипендиата: 850 – 900 ? месечно
 - образователни цели в размер на 228 ? на семестър
 - Средстава за пътуване (за пристигане и за завръщане): 150 – 250 ?
 - Субсидия за персонално компютърно оборудване: 700 ?
 - Здравна застраховка и застраховка живот
 - Премия за отличен успех: 500 ?

Мениджмънт обучение
Ние предлагаме обширна програма от най-висок ранг
 - Семинари с цел повишаване на личната квалификация и развиването на лидеския потенциал
 - 4-5 месеца стаж в немско предприятие
 - Образователни семинари в Берлин и Брюксел
 - Посещения на водещи немски компании, културни мероприятия
 - Работа по проекти в стипендиантския съвет

Всеобхватна подкрепа
Може да разчитате на академична и персонална подкрепа от:
 - Менторите от ръководството на фондацията
 - Кръстници (изтъкнати мениджъри от областта на икономиката, културата и образователната система)
 - Университетски и доверени преподаватели
 - Настоящи и бивши стипендианти
Създаване на социална мрежа
Период на кандидатстване: Ежегодно между 1 септември и 1 ноември за период на обучение от началото на зимния семестър на следващата година

За повече информация и подаване на документи:
Edith Wolf
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Телефон: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de

12 окт 2012Подобни