Икономически университет – Варна

ИУ – Варна продължава да разширява партньорската си мрежа с китайски висши училища

Икономически университет – Варна работи активно в процесите по привличане на партньорски висши училища от Китай.

В тази връзка на 21 юни 2023 г. бе проведена онлайн среща между представители на отдел „Международно сътрудничество“ в ИУ – Варна и с колеги от Южнокитайския бизнес колеж, който е част от Университета по чужди науки Гуангдонг. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за обучение на китайски студенти в ИУ – Варна в рамките на един семестър или цяла година.

В хода на дискусията директора на центъра по международно сътрудничество Чи Шенг Ну изрази увереност, че Икономически университет – Варна напълно отговаря на очакванията и нуждите на китайските студенти, които се обучават в партньорския университет.

От своя страна ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ в ИУ – Варна представи богатият опит за обучение на чуждестранни студенти, който ИУ – Варна притежава, и обърна внимание, че Икономически университет – Варна се радва на отлична репутация както на национално, така и на международно равнище и създава качествен образователен продукт, съизмерим с европейските стандарти.

Предстои двата университета да подпишат договор за сътрудничество и обменът на студенти да стартира още от следващата академична година.

27 юни 2023Подобни