Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна разширява сътрудничеството си с висши училища от Китай

В края на месец май 2023 г. отдел „Международно сътрудничество“ проведе работна среща с представители на Бизнес колеж Южен Китай, който е част от Университета за чуждестранни изследвания Гуандонг.

От страна на китайските гости в срещата участваха Чи Шенгун – зам.-директор на отдел “Международно сътрудничество”, Янг Хуансонг – ръководител на отдел “Международно сътрудничество” и Джин Хиукинг –служител в отдел “Международно сътрудничество”.

По време на срещата ръководителят на отдел “Международно сътрудничество” в ИУ – Варна Евгени Райчев представи пред гостите възможностите за обучение на чуждестранни студенти в ИУ – Варна, като акцентира върху специалностите на английски език. Китайските партньори предложиха двата университета да си сътрудничат по отношение обмена на студенти и евентуално създаването на обща програма за двойна диплома в сферата на международния бизнес.

Очаква се до края на месец юли двата университета да подпишат договор за сътрудничество, който ще позволи изпълнението на мобилности на студенти от двете висши училища. До края на месец юни отдел “Международно сътрудничество” ще започне преговори за сътрудничество с още две висши училища от Китай.

06 юни 2023Подобни