Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ЕРА Недвижими имоти

Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ЕРА Недвижими имоти беше сключен на 13.10.2022 г. Документът беше подписан от ректора проф. д-р Евгени Станимиров и Антон Андонов – изпълнителен директор на ЕРА.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат за осъществяване на съвместни дейности от взаимен интерес в областта на: подобряване на възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – Варна; подпомагане на практическото обучение на студентите; организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация в компанията пред обучаващите се студенти на ИУ – Варна; участие на представители от ЕРА Недвижими имоти като лектори, ментори, членове на жури при провеждани в университета инициативи, в т. ч. семинари, конференции, форуми, състезания, конкурси и др.; участие на представители на компанията като лектори в учебния процес; разработване и осъществяване на съвместни проекти и др.

Месец след сключване на договора се проведе и първата среща на представители на ЕРА със студенти от ИУ – Варна. В събитието под надслов "Вечер на кариЕРАта", организирано от катедра "Финанси" и клуб "Финанси", г-н Андонов представи профила на компанията, както и възможносите за кариерно развитие в нея като кредитен консултант или брокер на недвижими имоти. В срещата участие взе и гл. ас. д-р Мирослав Владимиров от катедра "Управление и администрация", който е и член на Съвета на директорите на ЕРА. Той говори за състоянието на имотния пазар в страната, тенденциите при ипотечното кредитиране и лихвените равнища. Срещата завърши с активна дискусия с присъстващите студенти и обещание за нейното продължение през следващия семестър.

30 ное 2022Подобни