Икономически университет - Варна

30-годишен юбилей на катедра "Международни икономически отношения"

Катедра "Международни икономически отношения" празнува своята 30-годишнина в юбилейната и за университета 2020 г. "МИО" отбелязва това събитие с преглед на постигнатото през последните години и предоставя форум на своите академични партньори и възпитаници, които поддържат живата връзка на България със световната икономика.

С ДОВЕРИЕ В ПАРТНЬОРИТЕ

19 юни 2020Подобни