Икономически университет – Варна

пр. Николай Николов

пр. Николай Николов

пр. Николай Николов

n.nikolov@ue-varna.bg

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 107: 10:30-11:15

18 апр 2024, кабинет 107: 10:30-11:15

Управление на човешките ресурси в туризма
Въведение в туризма
Туристически пазари
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Сомелиерство 2 311 3-202 09.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Сомелиерство 2 312 3-202 09.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Технология на обслужване в ресторанта 1 311 3-202 14.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Технология на обслужване в ресторанта 1 312 3-202 14.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Индустрия на свободното време 2 314 3-204 22.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 342-352., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0 / Линк
Преглед на всички публикации