Икономически университет – Варна

ас. д-р Марианна Александрова

ас. д-р Марианна Александрова

ас. д-р Марианна Александрова

3-106

marianna.aleksandrova@ue-varna.bg

Приемно време

Четвъртък, кабинет 3-106: 11:00-11:30

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 3-106: 11:00-11:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/dhq-wypk-emj, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

11 апр 2024, кабинет 3-106: 11:00-12:00

Въведение в туризма
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Маркетингови и бизнес комуникации 2 311 3-203 07.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Маркетингови и бизнес комуникации 2 312 3-203 07.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Маркетингови и бизнес комуникации 2 314 3-203 07.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Анимация в туризма 2 311 3-202 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Анимация в туризма 2 312 3-202 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Анимация в туризма 2 314 3-202 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Кулинарна продукция и безопасност на храните 1 311 3-202 22.05.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Кулинарна продукция и безопасност на храните 1 312 3-202 22.05.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Псковский регионологический журнал, Псков : Псковский государственный университет, 19, 2023, 1, 18-30., ISBN(печатно) 2219-7931 / DOI 10.37490/S221979310024006-9 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 451-460., ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI https://doi.org/10.36997/TC2020.451 / Линк
Доклад 2020
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Колеж по туризъм - Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2020, 202-212., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6, ISSN(онлайн) 978-954-21-1101-6 / Линк
Статия 2019
Природное и историко-культурное наследие Восточной Европы как объект социально-географических исследований : Материалы Международной научно-практической конференции : Сборник трудов, Псков, 25 - 26 октября 2019 г., Псков : Псковский государственный университет, 2019, 26 - 34., ISBN(печатно) 978-5-91116-880-31 / Линк
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 109-126., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 3, 154 - 162.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 224 - 235.
Доклад 2017
Туризъм иновации стратегии: Юбилейна научна конференция, Бургас: Флат, 2017, 125 - 132.
Преглед на всички публикации