Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Галина Илиева

гл. ас. д-р Галина Илиева

гл. ас. д-р Галина Илиева

3-106

0885911299

g.ilieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-201: 14:30-15:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/bha-hqzm-hkc, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

04 апр 2024, кабинет 3-106: 10:15-11:15

16 апр 2024, кабинет 3-106: 14:00-15:00

Мениджмънт на обслужването в туризма
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Хотелиерство 2 311 3-203 22.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Хотелиерство 2 312 3-203 22.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Статия 2023
Eastern Journal of European Studies, Iasi, Romania : Alexandru Ioan Cuza University, 14, 2023, Special Iss., November, 58-78., ISSN(печатно) 2068-651X, ISSN(онлайн) 2068-6633 / DOI  10.47743/ejes-2023-SI04 / Scopus / Линк
Монография 2023
Варна : ФИЛ ООД , 2023, 287., ISBN(печатно) 978-954-9741-56-8
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 66-77., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 58-66., ISBN(печатно) 1314-7390, ISBN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 110-119., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.011
Доклад 2022
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 07 - 08 октомври 2022 г, Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2022, 91-100., ISSN(онлайн) 2738-893X
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-5
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Преглед на всички публикации