Икономически университет – Варна

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

х. ас. Магдалена Бонева

0898497317

m.boneva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Луксозно хотелиерство Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
14:30 17:15 3-309 У Луксозно хотелиерство 2 311, 312