Икономически университет – Варна

х. ас. Бистра Боева

х. ас. Бистра Боева
Консултации

Вторник, кабинет онлайн: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 фев 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00

09 апр 2022, кабинет онлайн: 10:00-11:00