Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра „Стокознание“

Приемно време

Сряда, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 229 A: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

17 ное 2021, кабинет : 10:00-11:00

15 дек 2021, кабинет : 10:00-11:00

Вид Година Публикация
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия, Варна: Наука и икономика , 2021, 251-257.
Доклад 2021
Modern Commodity Expertise: Theoretical Developments, Practical Experience, Problems and Prospects/Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи , Львів: Видавництво „Растр-7“, , 2021, 229-232.
Статия 2021
Global Journal of Medical Research: L Nutrition & Food Science, Framingham, MA, USA : Global Journals Inc., 21, 2021, 1, 1-6.
Доклад 2020
Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference, 22 November 2019, Bratislava, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2020, 84 - 94.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Статия 2020
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 2, 2020, 2, 14 - 26.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 154.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Преглед на всички публикации