Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова Неактивен

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова Неактивен

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра „Стокознание“

Приемно време

Понеделник, кабинет 229 A: 08:00-10:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 A: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2023, кабинет 229 А: 09:00-10:00

24 апр 2023, кабинет 229 А: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стокознание на храните от растителен произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Стоков и митнически контрол Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 316 Л Стокознание на храните от растителен произход 20, 21
Вторник
07:30 10:00 2-135 У Стокознание на храните от растителен произход 20
10:15 13:00 2-132 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 18
Сряда
13:30 16:00 2-316 Л Стоков и митнически контрол 20, 21
Петък
07:30 10:00 2-310 Л Стокознание на храните от растителен произход 2 20, 21
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 2, 346-367., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152., ISSN(печатно) 15822559 / Scopus
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика , 2021, 251-257.
Статия 2021
Global Journal of Medical Research: L Nutrition & Food Science, Framingham, MA, USA : Global Journals Inc., 21, 2021, 1, 1-6.
Монография 2021
Current Trends in Quality Science - Consumer Behavior, Logistic, Product Management, Poznań : Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, 2021, pp. 395-405.
Статия 2021
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 24, 2021, 4, 378-401.
Преглед на всички публикации