Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Приемно време

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 15:00-16:30

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

25 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

02 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Индустрия на свободното време Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Технология на обслужване в хотела Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 2, МХР (Задочно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МХР (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-204 Л Индустрия на свободното време 1 321, 322
Вторник
08:30 11:15 3-203 Л Хотелиерство 311, 312, 313, 314, 315
11:30 14:15 3-302 У Хотелиерство 2 313, 314
Сряда
08:30 11:15 3-203 У Грижа за клиента 1 311, 312, 313, 314, 315, 316
Четвъртък
08:30 11:15 3-202 У Хотелиерство 1 311, 312, 315
11:30 14:15 3-202 У Индустрия на свободното време 2 321, 322
2022-01-05 (Сряда)
13:30 15:38 3-204 У Грижа за клиента 317
2022-01-06 (Четвъртък)
13:30 15:38 3-204 У Грижа за клиента 317
2022-01-07 (Петък)
13:30 14:46 3-204 У Грижа за клиента 317
2022-01-14 (Петък)
13:30 15:38 3-203 Л Хотелиерство 316
2022-01-17 (Понеделник)
09:00 11:08 3-203 Л Хотелиерство 316
2022-01-18 (Вторник)
13:30 15:38 3-203 Л Хотелиерство 316
2022-01-19 (Сряда)
13:30 15:38 3-203 Л Хотелиерство 316
2022-01-20 (Четвъртък)
13:30 15:38 3-203 Л Хотелиерство 316
2022-01-21 (Петък)
09:00 11:08 3-203 У Хотелиерство 316
2022-01-22 (Събота)
09:00 11:46 3-203 У Хотелиерство 316
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Доклад 2017
Contemporary Tourism - Traditions and Innovations : International Scientific Conference, 19 - 21 October 2017, Sofia : Proceedings, Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2017, 493-499.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Статия 2016
European Journal of Service Management , Poland, University of Szczecin, Volume 20, 2016, four, 25-31.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Преглед на всички публикации