Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Петък, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:15

Дати за неположени изпити

11 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

18 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

25 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

08 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 16:00 H-211 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 35
Петък
07:30 10:00 314A У Мениджмънт на обслужването в туризма 35
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 6-7 октомври 2023 г. , Бургас : Унив. Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2023, 44-53., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 65 -74., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Доклад 2023
КК "Св. Св. Константин и Елена" - модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 51-66., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5, ISBN(онлайн) 978-954-9741-60-5
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебник 2022
4. прераб. и доп. изд., Варна : Наука и икономика, 2022, 212., ISBN(печатно) 978-954-21-1125-2
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169., ISBN(печатно) 978-954-21-1063-7
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Преглед на всички публикации