Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Приемно време

Четвъртък, кабинет 3-106: 15:00-16:30

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

25 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

02 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 14:45-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на обслужване в хотела Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Технология на обслужване в хотела Курс 2, МХР (Задочно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-203 Л Маркетинг и мениджмънт на събитията 1 321, 331
14:30 17:15 3-203 У Технология на обслужване в хотела 1 315
Сряда
08:30 11:15 3-204 У Технология на обслужване в хотела 2 311, 312, 313, 314
Четвъртък
11:30 14:15 3-202 У Маркетинг и мениджмънт на събитията 321, 331
Петък
11:30 14:15 2-311 Л Технология на обслужване в хотела 1 311, 312, 313, 314, 315
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Доклад 2017
Contemporary Tourism - Traditions and Innovations : International Scientific Conference, 19 - 21 October 2017, Sofia : Proceedings, Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2017, 493-499.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Статия 2016
European Journal of Service Management , Poland, University of Szczecin, Volume 20, 2016, four, 25-31.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Преглед на всички публикации