Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежина Кадиева

доц. д-р Снежина Кадиева

доц. д-р Снежина Кадиева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Консултации

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 11:00-12:30

Дати за неположени изпити

18 фев 2021, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 11:00-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Индустрия на свободното време Курс 2, МСВ (Редовно обучение)
Технология на обслужване в хотела Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МТ (Редовно обучение)
Маркетинг и мениджмънт на събитията Курс 3, МСВ (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-302 Л Индустрия на свободното време 331
11:30 14:15 3-202 У Грижа за клиента 1 13, 14, 15, 315, 316
Вторник
08:30 11:15 3-204 У Хотелиерство 1 313, 314
11:30 14:15 3-301 У Индустрия на свободното време 1 11, 12, 16, 331
14:30 17:15 3-202 У Хотелиерство 1 311, 312
Четвъртък
07:30 10:15 2-131 Л Хотелиерство 311, 312, 313, 314, 315, 316
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Статия 2016
European Journal of Service Management , Poland, University of Szczecin, Volume 20, 2016, four, 25-31.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Доклад 2015
Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries: International Scientific Conference, Благоевград: Югозападен университет, 2015, 267-274.
Статия 2015
BizInfo Journal of economics, management and informatics, Blace, Grafic Color, Volume 6, 2015, Number 1, pp.1-10.
Преглед на всички публикации