Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Петък, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:15

Дати за неположени изпити

11 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

18 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

25 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

08 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Ресторантьорство Курс 3, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Индустрия на свободното време Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-210 У Мениджмънт на обслужването в туризма 41
Четвъртък
13:30 16:00 H-208 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 41
Петък
11:15 13:00 H-101 У Ресторантьорство 35
Понеделник
08:30 11:15 2-219 Л Хотелиерство 311, 312, 314
Вторник
08:30 11:15 3-206 У Хотелиерство 2 312
Сряда
08:30 11:15 3-202 У Хотелиерство 2 311, 314
11:30 14:15 3-201 Л Индустрия на свободното време 1 321, 321
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Contemporary Tourism - Traditions and Innovations : International Scientific Conference, 19 - 21 October 2017, Sofia : Proceedings, Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2017, 493-499.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Преглед на всички публикации