Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

3-106

0882950645

h.filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 3-106: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/okq-wkee-hfm, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 3-106: 13:30-14:30

04 апр 2024, кабинет 3-106: 13:30-14:30

Ресторантьорство
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Ресторантьорство 1 311 3-207 17.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Ресторантьорство 1 312 3-207 17.05.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Учебно помагало 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 96., ISBN(печатно) 978-954-21-1173-3 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 55-63.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Преглед на всички публикации