Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

3-106

0882950645

h.filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 3-106: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/okq-wkee-hfm, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 3-106: 13:30-14:30

11 апр 2024, кабинет 3-106: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Ресторантьорство Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Ресторантьорство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Социална психология в туризма * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:30 13:15 3-202 Л Ресторантьорство 1 311, 312
Четвъртък
14:30 17:15 3-204 У Ресторантьорство 2 311, 312
Понеделник
08:15 10:00 H-207 У Ресторантьорство 31
Четвъртък
09:15 11:00 2-226 У Ресторантьорство 32
11:15 13:00 2-317 У Ресторантьорство 30
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 55-63.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 583-586.
Преглед на всички публикации