Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Светла Недева

ст. пр. д-р Светла Недева

ст. пр. д-р Светла Недева

3-105

359 886736480

svetla.k.nedeva@ue-varna.bg

http://ct-varna.com

Автобиография

Aнглийски език, Странознание, Интеркултурна комуникация, Маршрутна практика по екскурзоводство

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет 3-105: 09:00-15:30

Консултации

Сряда, кабинет 3-105: 10:30-11:30

Четвъртък, кабинет 3-105: 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

22 фев 2023, кабинет 3-105: 10:30-11:30

29 мар 2023, кабинет 3-105: 10:30-11:30

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Студия 2019
Socio Brains, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, www.sociobrains.com, 53, 2019, January, 269 - 292.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 182 - 197.
Статия 2018
Socio Brains, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, www.sociobrains.com, Issue 52, 2018, 257 - 268.
Статия 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 70 - 86.
Доклад 2018
Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, Шумен: Университетско издателство, ISSN 1314 – 6769, XXII D, 2018, 647 - 657.
Преглед на всички публикации