Икономически университет – Варна

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

3-108

0896875649

n.stancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по английски език

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-108: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/cjm-hnof-hkb, 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

14 ное 2023, кабинет 3-108: 11:15-12:15

05 дек 2023, кабинет 3-108: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 232 У Английски език 5
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2014
Varna : Science and Economics Publishing House, 2, 2014, 206.
Учебно помагало 2014
Варна: Наука и икономика, 2014.
Учебно помагало 2013
Varna : Science and Economics Publ. House, 2013, 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0713-2
Доклад 2013
Езиковото обучение днес - защо, за кого и как: Сборник с доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2013, 17-23.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Varna : Color Print, 2012.
Доклад 2010
Научно-практически семинар на тема "Чуждият език като средство за комуникация в сферата на туризма", Сборник Доклади, Варна, 2010, 143-152.
Учебно помагало 2009
Варна: Наука и икономика, 2009.
Преглед на всички публикации