Икономически университет – Варна

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

3-108

0896875649

n.stancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по английски език

Консултации на място

Петък, кабинет 3-108: 10:30-11:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/cjm-hnof-hkb, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет 3-108: 10:30-11:30

05 апр 2024, кабинет 3-108: 10:30-11:30

Английски език
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-304
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-304
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 202., ISBN(печатно) 978-954-21-1168-9
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2014
Варна: Наука и икономика, 2014.
Учебно помагало 2014
Varna : Science and Economics Publishing House, 2, 2014, 206.
Доклад 2013
Езиковото обучение днес - защо, за кого и как: Сборник с доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2013, 17-23.
Учебно помагало 2013
Varna : Science and Economics Publ. House, 2013, 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0713-2
Учебно помагало 2012
Varna : Color Print, 2012.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Доклад 2010
Научно-практически семинар на тема "Чуждият език като средство за комуникация в сферата на туризма", Сборник Доклади, Варна, 2010, 143-152.
Преглед на всички публикации