Икономически университет – Варна

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

ст. пр. Красимира Трифонова

Кабинет Чужди езици, 3-108

0883 306 514

k.g.trifonova@ue-varna.bg

преподавател по Английски език

Консултации

Понеделник, кабинет 3-108: 14:30-15:30

Четвъртък, кабинет 3-108: 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет 3-108: 10:30-11:30

03 дек 2021, кабинет 3-108: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Първи чужд език - Английски Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-205 У Първи чужд език - Английски 313
Вторник
08:30 11:15 3-302 У Първи чужд език - Английски 2 313, 322
11:30 14:15 3-304 У Първи чужд език - Английски 2 315
Сряда
08:30 11:15 3-204 У Първи чужд език - Английски 1 315
11:30 14:15 3-305 У Първи чужд език - Английски 315
14:30 17:15 3-303 У Първи чужд език - Английски 322
Четвъртък
08:30 11:15 3-203 У Първи чужд език - Английски 315
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 198 - 213.
Учебно помагало 2013
Varna: Science and Economics Publishing House, 2013, 224.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 171.
Учебно помагало 2012
Varna: Science and Economics Publishing House University of Economics, 2012, 220.
Преглед на всички публикации