Икономически университет – Варна

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

3-105

0879313921

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-директор в Колежа по туризъм - Варна

Консултации

Вторник, кабинет 3-105: 09:00-10:00

Сряда, кабинет 3-105: 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет 3-105: 09:00-10:00

04 апр 2023, кабинет 3-105: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Втори чужд език - Руски Курс 1, МХР (Задочно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Руски език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2023-09-09 (Събота)
08:08 11:46 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-13 (Сряда)
12:00 16:16 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-14 (Четвъртък)
09:00 12:38 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-15 (Петък)
12:00 16:16 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-16 (Събота)
09:00 13:16 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-21 (Четвъртък)
10:30 14:46 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-23 (Събота)
09:38 13:16 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
2023-09-25 (Понеделник)
12:00 16:16 3-202 У Втори чужд език - Руски 315
Понеделник
09:15 11:00 H-208 У Руски език 4, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
Вторник
11:15 13:00 H-210 У Кариерно развитие 45
Сряда
11:15 13:00 H-211 Л Кариерно развитие 45
Четвъртък
17:15 19:00 H-104 У Руски език 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 35, 37, 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
28.09.2023 10:00 - 12:00 3-207
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 234.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 140 - 154.
Статия 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 70 - 86.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss. 3.6. Language and Linguistics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3. 6, 663 - 669.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts:SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug.-01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss.3.5. Education and Educational Research, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3.5, 453 - 460.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017, Варна : Славена , 2017, 294 - 304.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017 : [Сборник доклади], Варна : Славена, 2017, 294-304., ISBN(печатно) 978-619-190-090-9
Доклад 2017
Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи : XVII-та международна научно-практическа конференция, 2 - 6 септември 2017, Китен : Сборник с научни доклади : Кн. 2, Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2017, с. 107 - 112.
Преглед на всички публикации