Икономически университет – Варна

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

3-108

0879313921

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на катедра "Чужди езици" в Колежа по туризъм - Варна

Консултации

Сряда, кабинет 3-209: 09:30-10:30

Четвъртък, кабинет 3-209: 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

17 ное 2021, кабинет 3-209: 09:30-10:30

15 дек 2021, кабинет 3-209: 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Втори чужд език - Руски Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Втори чужд език - Руски Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Странознание Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 3-201 Л Странознание 321
14:30 17:15 3-206 У Втори чужд език - Руски 312
Вторник
08:30 11:15 3-206 У Втори чужд език - Руски 312
11:30 14:15 3-302 У Втори чужд език - Руски 322
14:30 17:15 3-201 У Странознание 2 321
Сряда
11:30 14:15 3-301 У Втори чужд език - Руски 322
Четвъртък
08:30 11:15 3-208 У Втори чужд език - Руски 322
Петък
11:30 14:15 3-206 У Втори чужд език - Руски 312
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 234.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 140 - 154.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts:SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug.-01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss.3.5. Education and Educational Research, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3.5, 453 - 460.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss. 3.6. Language and Linguistics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3. 6, 663 - 669.
Статия 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 70 - 86.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017, Варна : Славена , 2017, 294 - 304.
Доклад 2017
Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи : XVII-та международна научно-практическа конференция, 2 - 6 септември 2017, Китен : Сборник с научни доклади : Кн. 2, Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2017, с. 107 - 112.
Учебно помагало 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Преглед на всички публикации