Икономически университет – Варна

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

доц. д-р Гинка Димитрова

3-105

0879313921

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Заместник-директор в Колежа по туризъм - Варна

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-105: 09:00-10:00

Петък, кабинет 3-105: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/rzi-okyb-uwe, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2023, кабинет 3-105: 14:00-15:00

05 дек 2023, кабинет 3-105: 14:00-15:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Втори чужд език - Руски 1 312 3-203 07.05.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 254., ISBN(печатно) 978-954-21-1151-1
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 234.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 140 - 154.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts:SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug.-01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss.3.5. Education and Educational Research, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3.5, 453 - 460.
Статия 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 70 - 86.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss. 3.6. Language and Linguistics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3. 6, 663 - 669.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017, Варна : Славена , 2017, 294 - 304.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017 : [Сборник доклади], Варна : Славена, 2017, 294-304., ISBN(печатно) 978-619-190-090-9
Преглед на всички публикации