Икономически университет – Варна

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

3-105

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

Автобиография

старши преподавател п немски език

Консултации

Вторник, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Сряда, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Дати за неположени изпити

10 ное 2021, кабинет 3-308: 14:15-15:15

01 дек 2021, кабинет 3-308: 14:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Втори чужд език - Немски Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 315
14:30 17:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Вторник
08:30 11:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 315
11:30 14:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Сряда
11:30 14:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 315
Четвъртък
08:30 11:15 3-308 У Втори чужд език - Немски 311
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2011
Варна: Наука и икономика, 2011, 117 с.
Преглед на всички публикации