Икономически университет – Варна

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

https://ct-varna.com/

Автобиография

старши преподавател
немски език

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-308: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/sxe-rhoa-yjb, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

06 ное 2023, кабинет 3-308: 11:15-12:30

27 ное 2023, кабинет 3-308: 11:15-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Български език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
16:15 18:00 H-206 У Български език 8, 9, 11, 13, 15, 16
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Преглед на всички публикации