Икономически университет – Варна

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

ст. пр. Галина Петрова

3-308

+359887289231

g_petrova@ue-varna.bg

https://ct-varna.com/

Автобиография

старши преподавател
немски и български език

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-308: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/sxe-rhoa-yjb, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 3-308: 08:30-10:00

10 апр 2024, кабинет 3-308: 08:30-10:00

Български език
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Втори чужд език - Немски 1 311 3-308 07.05.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-304
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-304
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, Варна: Наука и икономика, 2018, 528 - 538.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция: Т. 2, Варна: Наука и икономика, 2013, 362-371.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика , 2013.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Преглед на всички публикации