Икономически университет – Варна

ст. пр. Ваня Георгиева

ст. пр. Ваня Георгиева

ст. пр. Ваня Георгиева

3-108

wanya_georgiewa@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по немски език и странознание

Консултации на място

Вторник, кабинет 3-108,: 10:30-11:30

Онлайн консултации

Четвъртък, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 208: 11:30-12:30

10 апр 2024, кабинет 208: 11:30-12:30

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес Втори чужд език - Немски 1 313 3-202 07.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 486-494., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 86 с.
Учебно помагало 2011
Варна: Наука и икономика, 2011, 117 с.
Други 2008
Речник, Варна: Зограф, 2008, 423.
Преглед на всички публикации