Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Биляна Павлова

ст. пр. д-р Биляна Павлова

ст. пр. д-р Биляна Павлова

3-108

0882950647

b_pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по немски език, Маршрутна практика по екскурзоводство, Странознание

Консултации на място

Сряда, кабинет 3-108: 14:30-15:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: meet.google.com/gwq-mesd-cbb , 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

01 ное 2023, кабинет 3-108: 14:30-15:30

06 дек 2023, кабинет 3-108: 14:30-15:30

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 174., ISBN(печатно) 978-954-21-1130-6
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Статия 2018
Филологически форум, София: СУ, Факултет по славянски филологии, 2018, 2, 142 - 151.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, с. 515 - 527.
Монография 2017
Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2, 2017, 125 с. - Съдържа: Инсцениране на спомени в медията литературен текст с. 22 - 33 и др.
Статия 2016
[Електронен портал с адрес :] https://www.researchgate.net/publication/316699951, Шумен : Унив. издателство „Епископ Константин Преславски” , 2016, January, 127 - 134 [12 с.].
Статия 2016
Език – литература – медии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2016.
Статия 2015
Germanistik in Bulgarien : Bd. 1, София : НБУ, 2015, 227 - 234.
Доклад 2015
Научният Еверест – мечта или реалнос, София: Авангард Прима, 2015, 144 - 148.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Преглед на всички публикации