Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

106

0879313929

zlatka.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 106: 09:30-10:30

Консултации на място

Вторник, кабинет 106: 09:30-10:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/xvr-vabf-fcd, 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

07 ное 2023, кабинет 3-106: 09:30-10:30

04 дек 2023, кабинет 3-106: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Специализирани видове туризъм Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 1, МТРБ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 1, МТРБ (Редовно обучение)
Индустрия на развлеченията и свободното време Курс 1, МТРБ (Редовно обучение)
Екскурзоводство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 3-201 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 313, 313
14:30 17:15 3-201 У Специализирани видове туризъм 2 313
Вторник
14:30 17:15 3-202 У Специализирани видове туризъм 2 311
Сряда
08:30 11:15 3-201 У Индустрия на развлеченията и свободното време 2 313
14:30 17:15 3-204 Л Специализирани видове туризъм 311, 312, 313
Четвъртък
12:30 15:15 3-201 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 313
Петък
11:30 14:15 3-203 У Специализирани видове туризъм 1 312
Вторник
09:15 11:00 323 Л Екскурзоводство 30, 31, 32
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 1-15., ISBN(печатно) 978-10364-0008-8 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 224. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 91)., ISBN(печатно) 978-954-21-1159-7
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Inst. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 2, 151-171., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 83-95., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 43-54. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Статия 2020
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2020, 1, 96 - 107.
Преглед на всички публикации