Икономически университет – Варна

х. ас. Константин Капитанов

х. ас. Константин Капитанов

х. ас. Константин Капитанов

k.kapitanov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 50 У Въведение в статистиката 5