Икономически университет - Варна

х. ас. Елена Тонова

х. ас. Елена Тонова

e_tonova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 H-103 У Приложна математика 3