Икономически университет – Варна

доц. д-р Теодора Запрянова

доц. д-р Теодора Запрянова

доц. д-р Теодора Запрянова

324

0882164641

teodorazap@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 324: 14:00-15:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/fvy-qsws-gcn: 11:30-12:30

Дати за неположени изпити

29 май 2024, кабинет 324: 10:00-12:00

Математически анализ
Количествени методи
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Математически анализ 1 37 1-128 18.06.2024 10:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Математически анализ 1 34 1-323 19.06.2024 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Математически анализ 1 35 1-433 20.06.2024 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Математически анализ 1 36 1-433 20.06.2024 15:00 - 17:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Количествени методи 5 41 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Количествени методи 5 42 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Количествени методи 5 43 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Количествени методи 5 44 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес - СПН Количествени методи 5 45 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-433
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-433
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
Research and Applications Towards Mathematics and Computer Science : Vol. 9, London : BP International, 2024, 129-141., ISSN(онлайн) 978-81-970187-9-4, ISBN(печатно) 978-81-970187-8-7 / DOI 10.9734/bpi/ratmcs/v9/7341B
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
Статия 2023
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 48th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '22), 7-13 June 2022, Sozopol, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2023, 080002-1 - 060011-8. - (AIP Conf. Proc. ; 2939, 1)., ISSN(печатно) 0094243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(онлайн) 978-073544763-9 / Scopus
Статия 2023
New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences : NTADES 2022 : 9th International Conference, Sozopol, 14-17 June 2022, Cham : Springer, 2023, 412, 443-450., ISSN(печатно) 2194-1009, ISSN(онлайн) 2194-1017, ISBN(печатно) 978-303121483-7 / DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-21484-4_40 / Scopus
Учебник 2022
"Наука и икономика", 2022, 412.
Доклад 2022
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 47th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '21), 7 - 13 June 2021, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2505, 2022, 1, 070005-1-070005-6. - (AIP Conference Proceedings ; 2505). / DOI 10.1063/5.0100666 / Scopus
Студия 2021
Theory and Practice of Mathematics and Computer Science, Hooghly, India : B P International, 7, 2021, 159 - 169.., ISBN(печатно) 978-93-90768-00-4, ISBN(онлайн) 978-93-90768-06-6
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2019
AIP Conference Proceedings : 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2019, 07-13 June 2019, Sozopol, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2172, 2019, 1, 060001-1 - 060001-8. - (AIP Conference Proceedings ; 2172, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISBN(печатно) 978-0-7354-1919-3 / DOI 10.1063/5.0100666 / Scopus
Статия 2019
AIP Conference Proceedings : 6th International Conference on New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences, NTADES 2019, 1 - 4 July 2019, St. Constantine and Helena, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2159, 2019, 1, 030032-1 - 030032-9. - (AIP Conference Proceedings ; 2159, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISBN(печатно) 978-0-7354-1904-9 / DOI 10.1063/1.5127497 / Scopus
Преглед на всички публикации