Икономически университет - Варна

доц. д-р Дико Суружон

доц. д-р Дико Суружон

421

0882164712

diko_souroujon@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 421: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет : 11:15-13:15

09 юни 2020, кабинет : 14:00-16:00

Дискретна математика
Математически анализ
Вид Година Публикация
Статия 2019
Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'19), 07-13 June 2019, Sozopol, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2172, 2019, 1, 060001-1 - 060001-8. - (AIP Conference Proceedings ; 2172, 1).
Учебник 2019
Учебник, Варна, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2019
Sixth International Conference on New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences (NTADES'19), 1 - 4 July 2019, St. Constantine and Helena, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2159, 2019, 1, 030032-1 - 030032-9. - (AIP Conference Proceedings ; 2159, 1).
Статия 2018
Quaestiones Mathematicae, Abingdon : Taylor and Francis, 2018, 41(2), 1 - 8.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, с. 302.
Доклад 2018
8 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2018), October 18 - 20th 2018, Sofia : UNWE, 2018, 453 - 458.
Статия 2017
Proceedings of the 43rd International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics: (AMEE'17), 8 - 13 June 2017, Sozopol, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 1910, 2017, 1, 050007-1 - 050007-7.
Доклад 2017
ITM, Varna: Science and Economics, 2017, 158-174.
Доклад 2017
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2017, 462 - 479.
Статия 2016
Proceedings of Union of the Scientists, Ruse, 2016, 7-15.
Преглед на всички публикации