Икономически университет - Варна

доц. д-р Дико Суружон

доц. д-р Дико Суружон

421

0882164712

diko_souroujon@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 421: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

19 ное 2019, кабинет 421: 15:15-17:15

03 дек 2019, кабинет 421: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Числени методи и алгоритми Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Числени методи и алгоритми Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-209 У Числени методи и алгоритми 50
16:15 19:00 301 Л Линейна алгебра и аналитична геометрия 42, 43, 44, 45
Вторник
13:30 15:00 305 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 45
Сряда
09:15 11:00 127В У Линейна алгебра и аналитична геометрия 44
11:15 13:00 305 У Числени методи и алгоритми 24
16:15 18:00 306 У Числени методи и алгоритми 25
Четвъртък
13:30 16:00 306 У Приложна математика 24
17:15 19:00 305 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 42
Петък
13:30 15:00 305 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 43
15:15 17:00 303 У Числени методи и алгоритми 23
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Учебник, Варна, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, с. 302.
Статия 2018
Quaestiones Mathematicae, Abingdon : Taylor and Francis, 2018, 41(2), 1 - 8.
Доклад 2018
8 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2018), October 18 - 20th 2018, Sofia : UNWE, 2018, 453 - 458.
Статия 2017
Proceedings of the 43rd International Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics: (AMEE'17), 8 - 13 June 2017, Sozopol, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 1910, 2017, 1, 050007-1 - 050007-7.
Доклад 2017
ITM, Varna: Science and Economics, 2017, 158-174.
Доклад 2017
7 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2017), November 3 - 4 th, 2017, Sofia : UNWE, 2017, 462 - 479.
Доклад 2016
ICAICTSEE '2016, Sofia: UNWE, 2016, 450 - 459.
Статия 2016
Mathematics and Education in Mathematics, 2016, 140-145.
Статия 2016
Proceedings of Union of the Scientists, Ruse, 2016, 7-15.
Преглед на всички публикации