Икономически университет – Варна

доц. д-р Дико Суружон Неактивен

доц. д-р Дико Суружон

доц. д-р Дико Суружон Неактивен

421

0882164712

diko_souroujon@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет https://meet.google.com/rng-jkpc-fcy: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/rng-jkpc-fcy: 10:00-12:00

26 апр 2022, кабинет 127 В: 10:00-12:00

Вид Година Публикация
Статия 2024
Research and Applications Towards Mathematics and Computer Science : Vol. 9, London : BP International, 2024, 129-141., ISSN(онлайн) 978-81-970187-9-4, ISBN(печатно) 978-81-970187-8-7 / DOI 10.9734/bpi/ratmcs/v9/7341B
Учебник 2022
"Наука и икономика", 2022, 412.
Студия 2021
Theory and Practice of Mathematics and Computer Science, Hooghly, India : B P International, 7, 2021, 159 - 169.., ISBN(печатно) 978-93-90768-00-4, ISBN(онлайн) 978-93-90768-06-6
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2020
International Journal of Applied Mathematics, Sofia : Academic Publ. Ltd., 33, 2020, 6, 951 - 967.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278.
Учебник 2019
Учебник, Варна, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2019
AIP Conference Proceedings : 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2019, 07-13 June 2019, Sozopol, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2172, 2019, 1, 060001-1 - 060001-8. - (AIP Conference Proceedings ; 2172, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISBN(печатно) 978-0-7354-1919-3 / DOI 10.1063/5.0100666 / Scopus
Статия 2019
AIP Conference Proceedings : 6th International Conference on New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences, NTADES 2019, 1 - 4 July 2019, St. Constantine and Helena, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2159, 2019, 1, 030032-1 - 030032-9. - (AIP Conference Proceedings ; 2159, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISBN(печатно) 978-0-7354-1904-9 / DOI 10.1063/1.5127497 / Scopus
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, с. 302.
Преглед на всички публикации