Икономически университет – Варна

доц. д-р Дико Суружон

доц. д-р Дико Суружон

доц. д-р Дико Суружон

421

0882164712

diko_souroujon@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/rng-jkpc-fcy: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/rng-jkpc-fcy: 10:00-12:00

26 апр 2022, кабинет 127 В: 10:00-12:00

Вид Година Публикация
Студия 2021
Theory and Practice of Mathematics and Computer Science, Hooghly, India : B P International, 7, 2021, 159 - 169. ISBN 978-93-90768-00-4 (print) ; 978-93-90768-06-6 (online).
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2020
International Journal of Applied Mathematics, Sofia : Academic Publ. Ltd., 33, 2020, 6, 951 - 967.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278.
Статия 2019
Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'19), 07-13 June 2019, Sozopol, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2172, 2019, 1, 060001-1 - 060001-8. - (AIP Conference Proceedings ; 2172, 1).
Учебник 2019
Учебник, Варна, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2019
Sixth International Conference on New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences (NTADES'19), 1 - 4 July 2019, St. Constantine and Helena, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2159, 2019, 1, 030032-1 - 030032-9. - (AIP Conference Proceedings ; 2159, 1).
Статия 2018
Quaestiones Mathematicae, Abingdon : Taylor and Francis, 2018, 41(2), 1 - 8.
Доклад 2018
8 th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2018), October 18 - 20th 2018, Sofia : UNWE, 2018, 453 - 458.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, с. 302.
Преглед на всички публикации