Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мариана Кънева

гл. ас. д-р Мариана Кънева

428

0882164647

kaneva_md@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 428: 13:00-15:00

Вторник, кабинет 428: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет Н-210: 11:00-

13 ное 2019, кабинет Н-210: 11:00-

04 дек 2019, кабинет Н-210: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 127Г У Въведение в статистиката 37
11:15 13:00 223 У Въведение в статистиката 22
Вторник
08:15 10:00 232 У Въведение в статистиката 39
Сряда
13:30 15:00 2-312 У Въведение в статистиката 41
15:15 17:00 2-222 У Въведение в статистиката 40
Четвъртък
11:15 13:00 2-224 У Въведение в статистиката 36
16:15 18:00 2-311 Л Маркетинг в туризма 40, 41, 42, 43
Петък
08:15 10:00 2-311 У Въведение в статистиката 38
13:30 15:00 2-314 У Въведение в статистиката 21
12:38 14:46 H-207 Л Количествени методи 65, 66, 67, 68
2020-02-10 (Понеделник)
09:00 11:46 H-206 Л Количествени методи 65, 66, 67, 68
2020-02-14 (Петък)
08:08 11:08 H-206 У Количествени методи 65, 66, 67, 68
2020-02-15 (Събота)
12:00 14:08 H-206 У Количествени методи 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 1, 2019, 5, 6 - 29.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy , Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2019, 730 - 738.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 163 - 174.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2, 2017, 1, 158 - 168.
Студия 2016
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, Том 2, 2016, 4, 7-58.
Статия 2016
Trakia Journal of Sciences / The Sci. Ser. Publ. by Trakia Univ. , 14, 2016, № 3, p. 236 - 242. - (Ser. Social Sciences). [viwed 07 September 2016]. Aviable from: http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.14,%20N%203,%202016/J.Vasilev.pdf
Статия 2016
Научни трудове на Русенски университет, 55, 2016, 8.3, 27 - 32.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Преглед на всички публикации