Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мариана Кънева

гл. ас. д-р Мариана Кънева

гл. ас. д-р Мариана Кънева

428

0882164647

kaneva_md@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 511 У Въведение в статистиката 23
Вторник
09:15 11:00 53 У Въведение в статистиката 15
11:15 13:00 53 У Въведение в статистиката 14
Сряда
10:15 13:00 306 У Приложна математика 8
13:30 16:00 433 У Приложна математика 33
Четвъртък
10:15 13:00 232 У Приложна математика 5
15:15 17:00 438 У Въведение в статистиката 17
Петък
09:15 11:00 53 У Въведение в статистиката 11
11:15 13:00 50 У Въведение в статистиката 13
13:30 15:00 438 У Въведение в статистиката 10
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Статия 2020
Journal of the Union of Scientists - Varna. Medicine and Ecology Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 25, 2020, 2, 12-18.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 1, 2019, 5, 6 - 29.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists-Varna, 8, 2019, 2, 100 - 109.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy , Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2019, 730 - 738.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 163 - 174.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2, 2017, 1, 158 - 168.
Преглед на всички публикации