Икономически университет – Варна

проф. д-р Веселин Хаджиев

проф. д-р Веселин Хаджиев

проф. д-р Веселин Хаджиев

109

v_hadjiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 109: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, МО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 323 Л Въведение в статистиката 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Петък
16:15 19:00 223 Л Магистърски семинар 1 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 121-134.
Статия 2021
Интернаука : Международный научный журнал, Киев : Интернаука https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-14-7581, 2021, 14, 1-17.
Статия 2021
Ангиология и съдова хирургия, София : Бълг. нац. д-во по съдова и eндоваскуларна хирургия и ангиология, 24, 2021, 2, 44-57.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 27 - 38.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 28 - 41.
Статия 2015
Nephrology, Dialysis and Transplantation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, 21, 2015, 1, 36-42.
Статия 2014
Икономическа мисъл = Economic Thought , 2014, № 4, с. 65 - 79.
Статия 2014
TEM Journal, TEM Journal, 3, 2014, 3, 250-256.
Монография 2014
Варна : Унив. изд. Наука и 2014. - 242 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 33)
Преглед на всички публикации