Икономически университет - Варна

ст. пр. Елена Пенчева

ст. пр. Елена Пенчева

225г /, 508

0882164738

pencheva_elena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 225 г: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 225 г: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : 10:30-12:30

, кабинет : 10:15-15:00

, кабинет : 10:15-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Социална сигурност и застраховане (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 312 У Немски език 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 34
Вторник
09:15 11:00 H-101 У Немски език 2, 6, 8, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39
Сряда
08:15 10:00 319 У Немски език 1, 2, 3, 12, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39
Петък
09:15 11:00 2-130 У Кариерно развитие 2, 4
11:15 13:00 2-130 У Кариерно развитие 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2017
VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 2, Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2014
Сборник с доклади от VII международна конференция на тема ,,Предизвикателствата на XXI век за развитие на комуникативната компетентност за професионални цели” , Варна: Стено, 2014, с. 273 - 275.
Доклад 2013
Сборник доклади от кръглата маса на тема ,,Езиковото обучение днес – защо, за кого и как” , Варна: Наука и икономика, 2013, 153-157.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 153 - 156.
Доклад 2011
// Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма : Tеория, практика, перспективи : [Сб. докл. от науч. конф., дек. 2010, ВТУ] / Ред. кол. Весела Белчева и др. - В. Търново : ИВИС, 2011, с. 21 - 30.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 4, 2010, с. 375 - 380.
Доклад 2009
Кръгла маса ,,Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес", Варна: Наука и икономика, 2009, 269-272.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Учебник 2008
Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2008, 345.
Други 2006
Варна: Наука и икономика, 2006, 118.
Преглед на всички публикации