Икономически университет – Варна

ст. пр. Елена Пенчева

ст. пр. Елена Пенчева

225г /, 508

0882164738

pencheva_elena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 225 г: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 225 г: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : 10:30-12:30

, кабинет : 10:15-15:00

, кабинет : 10:15-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 312 У Немски език 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 34
Вторник
09:15 11:00 H-101 У Немски език 2, 6, 8, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39
Сряда
08:15 10:00 319 У Немски език 1, 2, 3, 12, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39
Петък
09:15 11:00 2-130 У Кариерно развитие 2, 4
11:15 13:00 2-130 У Кариерно развитие 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2017
VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 2, Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2014
Сборник с доклади от VII международна конференция на тема ,,Предизвикателствата на XXI век за развитие на комуникативната компетентност за професионални цели” , Варна: Стено, 2014, с. 273 - 275.
Доклад 2013
Сборник доклади от кръглата маса на тема ,,Езиковото обучение днес – защо, за кого и как” , Варна: Наука и икономика, 2013, 153-157.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 153 - 156.
Доклад 2011
// Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма : Tеория, практика, перспективи : [Сб. докл. от науч. конф., дек. 2010, ВТУ] / Ред. кол. Весела Белчева и др. - В. Търново : ИВИС, 2011, с. 21 - 30.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 4, 2010, с. 375 - 380.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Доклад 2009
Кръгла маса ,,Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес", Варна: Наука и икономика, 2009, 269-272.
Учебник 2008
Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2008, 345.
Други 2006
Варна: Наука и икономика, 2006, 118.
Преглед на всички публикации