Икономически университет - Варна

ст. пр. Маргарита Попова

ст. пр. Маргарита Попова

508, 225-Г

0882164743

0897808213

margo_popova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 508, 225 г: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 508, 225 г: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

21 май 2020, кабинет : 10:00-12:00

Немски език
Вид Година Публикация
Статия 2019
На езика, за езика, чрез езика: Съвременни ракурси на филологическата наука, Велико Търново: ВТУ, ISBN 978-619-208-178-2 , том 1, 2019, с. 196 - 214 .
Учебник 2018
Варна: Знание и бизнес, ISBN 976-619-210-026-1, 2018, 115 с.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС)", Варна: Наука и икономика, 2017, 492 - 503.
Статия 2017
Zielsprache Deutsch, Regensburg : Stauffenburg-Verlag, 44, 2017, 3, 45 - 66.
Статия 2017
Туризъм и култура: е-списание, http://www.read-travel.eu/?page=book&lang=bg&product=235, 2017.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Статия 2016
Fachportal ,,DaF - Netzwerk.org.", ,,Interkulturelles Lernen" - ,,Didaktik und Methodik" (Deutschland) http:// www.daf.-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?kategorieid=80, 2016.
Статия 2016
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-fac1.php, KWW.Fachartikel, Ausgabe 1/2016, ISSN 1439-3700 (Internet-Archiv), 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от Първа варненска конференция за електронно обучение & управление на знанието", Варна: МУ, 2016, 149 - 157.
Преглед на всички публикации