Икономически университет - Варна

ст. пр. Маргарита Попова

ст. пр. Маргарита Попова

508, 225-Г

0882164743

0897808213

margo_popova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 508, 225 г: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 508, 225 г: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 508, 225-Г: 10:00-12:00

16 апр 2020, кабинет 508, 225-Г: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Немски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:15 10:00 H-209 У Немски език 2, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 45
Вид Година Публикация
Статия 2019
На езика, за езика, чрез езика: Съвременни ракурси на филологическата наука, Велико Търново: ВТУ, ISBN 978-619-208-178-2 , том 1, 2019, с. 196 - 214 .
Учебник 2018
Варна: Знание и бизнес, ISBN 976-619-210-026-1, 2018, 115 с.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Статия 2017
Zielsprache Deutsch, Regensburg : Stauffenburg-Verlag, 44, 2017, 3, 45 - 66.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС)", Варна: Наука и икономика, 2017, 492 - 503.
Статия 2017
Туризъм и култура: е-списание, http://www.read-travel.eu/?page=book&lang=bg&product=235, 2017.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Статия 2016
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , IV, 2016, VIII.
Други 2016
София: Наука и изкуство, 2016, с. 528.
Статия 2016
Fachportal ,,DaF - Netzwerk.org.", ,,Interkulturelles Lernen" - ,,Didaktik und Methodik" (Deutschland) http:// www.daf.-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?kategorieid=80, 2016.
Преглед на всички публикации