Икономически университет - Варна

ст. пр. Маргарита Попова

ст. пр. Маргарита Попова

508, 225 Г

0882164743

0897808213

margo_popova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 508, 225 г: 10:00-12:00

Сряда, кабинет 508, 225 г: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

06 ное 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

04 дек 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - немски Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - немски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-101 У Делова кореспонденция 5, 26, 30, 31
11:15 13:00 H-102 У Делова кореспонденция 13, 32, 33, 40, 41
Вторник
15:15 17:00 H-211 У Немски език 2, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 45
Сряда
11:15 13:00 H-104 У Специализиран чужд език - немски 14, 15, 16, 17, 18, 19
13:30 15:00 310 У Кариерно развитие 32, 34
Четвъртък
11:15 13:00 2-318 У Специализиран чужд език - немски 14, 15, 16, 17, 18, 19
13:30 15:00 2-318 У Делова кореспонденция 4, 16, 27
2020-02-05 (Сряда)
09:15 13:00 H-101 У Немски език 51, 52, 53, 54, 55, 56
2020-02-06 (Четвъртък)
11:15 13:00 305 У Немски език 51, 52, 53, 54, 55, 56
Вид Година Публикация
Статия 2019
На езика, за езика, чрез езика: Съвременни ракурси на филологическата наука, Велико Търново: ВТУ, ISBN 978-619-208-178-2 , том 1, 2019, с. 196 - 214 .
Учебник 2018
Варна: Знание и бизнес, ISBN 976-619-210-026-1, 2018, 115 с.
Статия 2017
Туризъм и култура: е-списание, http://www.read-travel.eu/?page=book&lang=bg&product=235, 2017.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Статия 2017
Zielsprache Deutsch, Regensburg : Stauffenburg-Verlag, 44, 2017, 3, 45 - 66.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС)", Варна: Наука и икономика, 2017, 492 - 503.
Статия 2016
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-fac1.php, KWW.Fachartikel, Ausgabe 1/2016, ISSN 1439-3700 (Internet-Archiv), 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от Първа варненска конференция за електронно обучение & управление на знанието", Варна: МУ, 2016, 149 - 157.
Статия 2016
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , IV, 2016, VIII.
Преглед на всички публикации