Икономически университет - Варна

ст. пр. Светлана Тодорова

ст. пр. Светлана Тодорова

508

0882164739

0882164739

svetlana_todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 508/230: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 508/314: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 508: 10:00-12:00

16 апр 2020, кабинет 508: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Френски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:15 10:00 H-208 У Френски език 3, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят- регионални и глобални измерения (ИПС- 2017) , Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 504 - 508.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 171 - 178.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 560 - 565.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна: Наука и икономика, Т. 4, 2010, 283 - 287.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес: Сб. доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, 178 - 182.
Преглед на всички публикации