Икономически университет - Варна

ст. пр. Светлана Тодорова

ст. пр. Светлана Тодорова

508

0882164739

0882164739

svetlana_todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 508: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 508: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

03 ное 2020, кабинет 508: 15:15-17:15

01 дек 2020, кабинет 508: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 447 У Кариерно развитие 8, 9
13:30 15:00 511 У Кариерно развитие 13, 15
15:15 17:00 H-102 У Кариерно развитие 18, 19
Вторник
11:15 13:00 303 У Кариерно развитие 36, 39
13:30 15:00 305 У Кариерно развитие 23, 24
17:15 19:00 232 У Френски език 2, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39
Сряда
09:15 11:00 434 У Кариерно развитие 6, 7
Четвъртък
13:30 15:00 303 У Кариерно развитие 40
17:15 19:00 302 У Български език 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39
2020-10-22 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-10-29 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-11-05 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-11-12 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-11-19 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-11-26 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-12-03 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-12-10 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
2020-12-17 (Четвъртък)
07:30 09:00 312 У Български език 6, 7, 8, 12, 18, 29, 31, 36, 39
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят- регионални и глобални измерения (ИПС- 2017) , Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 504 - 508.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 171 - 178.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 560 - 565.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна: Наука и икономика, Т. 4, 2010, 283 - 287.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес: Сб. доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, 178 - 182.
Преглед на всички публикации