Икономически университет - Варна

ст. пр. Светлана Тодорова

ст. пр. Светлана Тодорова

508

0882164739

0882164739

svetlana_todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 508: 15:00-17:00

Петък, кабинет 508: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

12 ное 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

10 дек 2019, кабинет 508: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Френски език Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Чужд език-френски Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 303 У Делова кореспонденция 1, 2, 8, 28
11:15 13:00 447 У Делова кореспонденция 12, 14, 36, 37, 38, 39
Вторник
17:15 19:00 H-211 У Чужд език-френски 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 42
Сряда
13:30 15:00 306 У Кариерно развитие 15, 33
Четвъртък
13:30 15:00 2-224 У Делова кореспонденция 3, 18
Петък
11:15 13:00 302 У Френски език 3, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 45
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят- регионални и глобални измерения (ИПС- 2017) , Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 504 - 508.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 171 - 178.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 560 - 565.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна: Наука и икономика, Т. 4, 2010, 283 - 287.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес: Сб. доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, 178 - 182.
Преглед на всички публикации